03 de maig 2007

Un important conveni per Empúries

Confiem que el conveni que vàrem signar la setmana passada amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Joan Manuel Tresserras, doni un nou impuls als jaciments d’Empúries. Aquest document recull el compromís de tot el que s’ha fet fins ara a nivell identitari, de difusió dels jaciments, i de diferents activitats que hi estan relacionades i li donen continuïtat, com la Marató d’Empúries, o el curs d’estiu d’arqueologia.
L’acord signat amb el conseller també fa referència a un projecte a nivell de tota la península ibèrica. La creació d’un centre de documentació sobre el comerç i la presència grega a Ibèria: Iberia Graeca. Un projecte impulsat pel Ministeri de Cultura, a través del Museo Arqueológico Nacional, i el departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, a través de la seu d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Com afirmaven els noucentistes, la presència de la cultura grega, va imprimir part del caràcter de Catalunya, i li va donar singularitat. L’Ajuntament de l’Escala voldria que Empúries es convertís en un punt de concentració de l’art grec a la península, un centre que rebés el reconeixement internacional, un nou valor afegit al territori, reconeixent que molts segles enrere va ser la porta d’entrada d’aquesta civilització a la península.
Un altre dels aspectes que recull el conveni és l’acord entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya i l’Ajuntament de l’Escala per treballar per la nova proposta a candidatura de patrimoni mundial de la UNESCO, per “Les colònies focees de la Mediterrània”, entre les quals hi ha l’Escala-Empúries.
El potencial dels jaciments d’Empúries va molt més enllà, i per això estem treballant perquè esdevinguin seu universitària dels estudis d’arqueologia clàssica, perquè es converteixin en un referent a nivell estatal i europeu. D’aquesta manera, si fructifiquen les converses amb la Universitat de Girona, Empúries pot oferir un nou atractiu a la recerca: una ciutat romana per excavar, o la reescavació de la ciutat grega.
El 2008 Empúries viurà un moment àlgid, amb la celebració del centenari de l’inici de les excavacions, i amb el retorn de l’Esculapi al seu emplaçament original, a Emporion, el 23 de febrer de l’any que ve. Un moment històric que caldrà celebrar tal i com es mereix, amb la posada en marxa de les festes dedicades al déu de la Medicina grec, Asclepi, les anomenades Asclepíedes.
Aquest conveni també ha posat sobre la taula la necessitat de reflexionar sobre l’establiment d’un nou model de gestió d’Empúries. Un consorci en què hi participin l’administració pública i el capital privat, que serveixi per orientar la gestió d’Empúries de la forma més autònoma, més àgil i arrelada al territori possible.
Així doncs, tot i que Empúries va ser fundada fa més de 2.600 anys enrere, encara avui té un gran potencial per endavant. Una gran riquesa que cal treure a la llum i polir, amb seguretat, de forma progressiva, i amb la implicació de totes les administracions que hi estan relacionades.