20 de març 2007

EL PLANTEJAMENT DE LA CULTURA

La cultura és molt més que un departament de les administracions. La Conferència Mundial sobre les Polítiques Culturals (1982) ho definia com "el conjunt de trets distintius espirituals, materials intel·lectuals i afectius que caracteritzen una societat o grup social". Com ja deia Aristòtil, l'home és un ésser "naturalment social", és a dir, que per naturalesa tendeix a viure en societat, i la cultura social és la base de la bona convivència.

Doncs bé, després de donar a la cultura la importància que es mereix, cal dir que a l'Escala acabem de dur a terme un anàlisi de la situació en què es troba aquest àmbit de la vida en el nostre municipi. Després de destriar qui en són els productors, quina mena de cultura produeixen, com es transmet i a qui va destinada, encara ens hem fet una darrera pregunta: i ara, què cal fer?

Hem cregut que encara cal consolidar més l'organització interna, i coordinar totes les àrees municipals que hi estan implicades, crear espais de planificació i un pla de comunicació. Aquest estudi-ponència ha nascut per arribar a tothom, perquè els escalencs hi puguin dir la seva i practicar-hi "esmenes"; per obtenir amb les aportacions de cadascú de nosaltres un projecte més participatiu.

Pel que respecta a les infraestructures, cal fer un reaprofitament dels espais de què ja disposa l'Escala: la biblioteca municipal, l'Alfolí de la Sal, ca les Monges, el CER i Can Masset.

De cares als següents mesos cal donar prioritat als actes commemoratius del centenari de l'inici de les excavacions d'Empúries, reconvertir el Festival de Música en un Festival de les Arts Escèniques. També hem de seguir participant d'iniciatives supralocals com la candidatura empordanesa de la UNESCO, com a part del patrimoni mundial transfronterer; la ruta dels Foceus; i l'Associació d'Antics Ports Grecs de la Mediterrània.

Tampoc no podem oblidar la posada en funcionament de la Fundació Víctor Mora, i de l'Alfolí de la Sal com a centre cultural.

Tot plegat són eixos d'una gran roda: la cultura, un element important i cohesionador de la nostra societat, que fomenta el respecte cap a l'entorn i cap a les persones.

*Article publicat al setmanari Empordà, el 20 de març.