24 d’abril 2007

L’aigua, cicle complert: un terciari

Des de fa uns quants anys l’Escala compta amb una Estació Depuradora d’Aigües Residuals, EDAR, una important inversió de la Generalitat i el Consorci d’Aigües de la Costa Brava. Una obra que ha compensat tots els anys que el municipi ha estat pagant el cànon de sanejament sense comptar amb la instal•lació adequada.
Després de tots els esforços, hem aconseguit una infraestructura de gran envergadura, amb una important projecció de futur, que soluciona el problema de les aigües brutes. Però encara que s’hagi fet una gran inversió, la depuradora no es valora en la seva justa mesura, perquè no es tracta d’una actuació que es vegi a diari, ni que sigui admirable per la seva bellesa, o per la seva repercussió urbanística. És un d’aquells serveis que passen desapercebuts, dels que no se’n parla mentre funcionen correctament.
Tot i això, aquesta obra encara es pot complementar, i cal fer-ho amb una última actuació, amb el tractament terciari. Una instal•lació que completi el cicle de l’aigua, que després de ser utilitzada i depurada, pugui ser reutilitzada. Perquè hi ha una gran diferència entre llençar-la al mar, com passa actualment, o poder-li donar unes altres finalitats, estalviant així l’aigua de boca que dia a dia s’utilitza per cobrir aquestes necessitats.
Avui, la cultura de l’aigua és omnipresent, per això cal gestionar correctament la demanda, vigilar-ne el consum a través de campanyes de conscienciació, i si cal amb política tarifaria. Cal procurar tancar el cercle, fent que el seu cicle sigui complert. Per això és important redreçar el pas que es fa ara a l’Escala i evitar que l’aigua depurada, però no apta per al consum humà de boca, no s’acabi abocant al mar. Així doncs cal dotar l’EDAR d’un tractament terciari, perquè aquesta aigua es pugui utilitzar per tot un seguit d’usos secundaris: el rec agrícola, de jardins, de camps de golf –urbanitzats, o no–, la neteja de carrers i cotxes, o altres usos domèstics.
El conseller de Medi Ambient ja s’ha compromès solemnement a portar a terme aquesta instal•lació en el termini de temps més breu possible. I l’Ajuntament de l’Escala vetllarà perquè es compleixi, per arribar a tancar el cicle de l’aigua en el seu municipi, per reciclar-la i evitar que es malbarati sobretot en una època on cada gota és important. Per això, d’ara en endavant cal dotar les noves urbanitzacions dels sistemes necessaris, perquè se’n puguin beneficiar tant bon punt el sistema terciari entri en funcionament. Una doble canalització que condueixi als habitatges tant l’aigua d’ús personal, com la de sistemes secundaris.
L’Escala, compromesa amb el medi ambient, vol estar a l’avantguarda en el tractament racional de l’aigua. Ja sigui exigint la implicació de l’ACA, o fent les actuacions pròpies que li pertoquin.

* Article publicat al setmanari Empordà, el 24 d'abril.