31 de juliol 2007

Fiscalitat automobilística verda

Fa uns quinze dies, a les acaballes del darrer període de sessions al Congrés dels Diputats, la comissió de Medi Ambient va aprovar dues lleis importants. Una és la de responsabilitat ambiental, que preveu i regula bàsicament la recuperació i compensació dels danys causats al medi ambient per part dels operadors econòmics (empreses, organitzacions, administracions públiques). Té l’essència del “qui la fa la paga”, però en versió mediambiental.

La segona llei és relativa a la qualitat de l’aire, i fa referència a allò que alguns partits anomenen “fiscalitat verda”, promoure un determinat comportament col·lectiu que afavoreixi el medi ambient a partir de mesures fiscals. Són dues lleis que han comptat amb el suport i l’aprovació de CiU, i fins i tot en la darrera va participar en l’elaboració final del text, a través de les esmenes presentades.

En aquest sentit també està previst que cap al final de legislatura aprovem una norma important en matèria de biodiversitat. I dic “aprovem”, perquè tinc l’honor de ser el portaveu parlamentari del meu grup, CiU, en aquesta comissió.

Pel que fa a la llei de qualitat de l’aire, aquesta pretén disminuir les emissions de CO2 que emeten els vehicles de motor, les anomenades “emissions difuses”, aquelles més difícils d’abordar i reconduir per intentar acomplir amb els compromisos del protocol de Kyoto que té com a objectiu reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle que provoquen l’escalfament del planeta i poden generar el famós canvi climàtic, un fenomen del que seria interessant parlar-ne algun dia.

D’aquesta manera, la Llei preveu una mesura que ha de contribuir a millorar la qualitat de l’aire, fent que hi hagi menys alliberament de CO2 a l’atmosfera i això repercuteixi de forma positiva en la salut de les persones. I com ho fa? Doncs preveient mesures fiscals (que no acaba de concretar, sinó que les deixa al posterior reglament) i especificant que pagui menys impost qui menys contamini, i més impost qui més malmeti l’aire. El compromís que ha pres el govern és que sigui una modificació fiscal d’efecte neutre, on es deixi de recaptar entre els que no contaminin (cotxes elèctrics o híbrids), i els que contaminin poc (vehicles amb noves tecnologies); i es compensi amb el que es gravi de més als que contaminen molt (com vehicles tot terreny i cotxes esportius).Convergència i Unió va recolzar aquesta modificació de la normativa perquè està convençuda que cal prendre decisions per fer més eficaces i més eficients l’ús de les energies, també en els vehicles.


I ara el que cal és fer extensiu a les corporacions locals el mateix principi que va inspirar la normativa estatal. D'aquesta manera els ajuntaments han de modificar les ordenances fiscals que regulen l’impost de circulació, amb el mateix criteri, i baremar-lo en funció de les emissions de CO2 i no segons la cilindrada del vehicle. Fent que tot plegat tingui un efecte neutre en les hisendes municipals. De moment em consta que aquesta mesura ja s’ha aplicat en diversos municipis governats per CiU. Pel que fa a l’Escala, aquesta serà una de les primeres propostes que farem com a oposició constructiva.

El nostre grup seguirà instant al govern de l’Estat perquè mantingui i reforci el “Plan Prever”, que persegueix aquest mateix objectiu, que amb la renovació i modernització del parc automobilístic cada vegada hi hagi més vehicles que amb les noves tecnologies i nous carburants (biodiesel) contribueixin a tenir una atmosfera més saludable i amb menys efectes negatius en l’escalfament del planeta. Pot semblar que aquestes mesures aplicades a cada vehicle o a cada ajuntament són insignificants, però també els oceans estan fets gota a gota. Tots som responsables del medi ambient i tots hi hem de col·laborar tant com puguem.